Siste oppdatering 2.05.2022

Innholdsfortegnelse

Reglene vi har samlet på denne siden gjelder primært flyktninger. Dersom du som Ukrainer ønsker å bosette deg i Norge som følge av familiegjenforening, arbeidstillatelse eller på en annen måte, gjelder det andre regler.

Ukrainere som har biometrisk pass har visumfrihet til Norge i 90 dager. De kan på egen hånd oppholde seg på turistvisum i den perioden, men må registrere seg dersom de vil ha tilgang til oppfølging fra myndighetene. Du kan da i løpet av denne perioden orientere deg og velge om du ønsker å søke om asyl eller ikke.

De ulike forvaltningsorganene i Norge har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt, fortrinnsvis på et språk søkeren forstår. Du kan derfor henvende deg til norske myndigheter dersom du ønsker mer informasjon.

Ankomst til Norge

 • For at en ukrainer skal kunne komme til Norge på lovlig vis bør man i utgangspunktet ha gyldig biometrisk pass.
 • Om du likevel ikke har pass, biometrisk pass, visum eller et annet ID-kort, kan du fortsatt søke om beskyttelse i Norge hvis du allerede befinner deg i Norge eller hvis du krysser norsk grense.

Flyktingsstatus og oppholdstillatelse

 • Du kan søke om asyl i Norge kun i de tilfeller der du ikke har søkt om asyl i Polen (eller et annet land), eller ikke har oppholdstillatelse i Polen (eller et annet trygt land). NB! Det at du har registrert deg i Polen etter å ha krysset grensen betyr ikke at en har søkt om beskyttelse.
 • Ukrainske borgere i Norge er omfattet av såkalt midlertidig kollektiv beskyttelse. Ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse innebærer at asylsøkere gis en tillatelse basert på gruppetilhørighet, og ikke etter en individuell vurdering. Dette betyr at man får flyktningstatus mye fortere, og blir bosatt i en kommune.
 • Etter å ha blitt bosatt i en kommune får du følgende rettigheter:
  • rett (og plikt) til gratis norskopplæring
  • rett til å jobbe i Norge
  • rett til økonomisk støtte fra Norge (introduksjonsstønad)
  • rett til medisinsk hjelp
  • ens barn får gå på norsk skole/barnehage
 • Ukrainere som kommer til Norge nå, kan få oppholdstillatelse for ett år. Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent opphold, men kan fornyes dersom situasjonen i Ukraina vedvarer.
 • Tillatelsene gir blant annet rett til å arbeide og få nærmeste familie til Norge.

Mer informasjon: www.udi.no og www.regjeringen.no

Barn uten foreldre – mindreårige asylsøkere

 • Barn som kommer til Norge uten foreldre, får status som mindreårig asylsøker. Et slikt barn bør så fort som mulig ta kontakt med politiet.
 • Barnet får da en representant som skal hjelpe med å komme gjennom søknadsprosessen.
 • Barnet blir da plassert i et asylmottak, en annen omsorgsinstitusjon eller alternativ mottaksplass (AMOT).

Mer informasjon: https://asylbarn.no/

Kjæledyr fra Ukraina

 • Alle dyr kontrolleres ved ankomst til Norge.
 • Hvis dyret ditt ikke har blitt kontrollert mtp. rabies før, testes det i Norge (dyret blir da satt i karantene frem til testresultatene forekommer)
 • Hvis dyret ditt ikke er vaksinert mot rabies fra før, settes vaksinen i Norge (med 4 måneders karantene)
 • Ukrainske borgere er fritatt for avgifter for testing og vaksinering av dyr som de tar med seg til Norge

Mer informasjon: www.mattilsynet.no

Transport fra Polen til Norge

Fly
 • Wizzair tilbyr gratis flybiletter til 100 000 flyktninger fra Ukraina, og ellers billetter til EUR 29.99 og EUR 69.99 fra Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa og Wrocław til Oslo (til Gardermoen og Torp Sandefjord)
 • Gratis billett tillater å ta kun en liten bagasje med, for å ta ekstra bagasje, må du betale. Mer informasjon: https://wizzair.com/#/rescue
 • Viderøe tilbyr også gratis billetter til flyktninger som har ukrainsk pass. For å benytte seg av tilbudet må man ha invitasjon fra en person i Norge (man må oppgi deres navn og adresse til Viderøe. Se her: www.wideroe.no
 • Andre lavprisflyselskaper som tilbyr flyvninger fra Polen til Norge er Norwegian og Ryanair
Buss

Hvis du kjører ukrainske flykninger til Norge, må du melde ifra til Politiets utlendingsenhet per e-post pu.desken@politiet.no, eller telefon 22 80 66 00 før bussen ankommer Norge.

Ferge
 • Stena Line tilbyr gratis billetter til busser som frakter ukrainske flyktninger hvis transportøren søker om det
 • Personer som vil bestile gratis billett som privat person trenger bare å fremvise sitt ukrainske pass

Mer informasjon på Stena Line Sverige sin Facebook-side

Tog
 • Det svenske togselskapet SJ og det norske VY tilbyr gratis togreiser i hele landet for personer fra Ukraina
 • Personer som vil få gratis billett som privat person trenger bare å fremvise sitt ukrainske pass eller ID-kort

Mer informasjon: Ukrainske flyktninger kan reise gratis med Vy i Norge

Flyktning i Norge – tre første faser

Etter ankomst til Norge

 • Hvis du har et sted å bo: per dags dato kan ukrainske flyktninger bo hos familien, venner eller andre. Du trenger ikke å registrere deg på ankomstsenteret med en gang.
 • VIKTIG! I den perioden man IKKE er registrert, har man ikke tiltang til noen rettigheter i Norge, man er gjest på vanlig visumfritt opphold. Man har kun rett til akuttbehandling hos legevakt ved sykdom.
 • NB! Dette kan forandre seg på et senere tidspunkt, så følg med på  https://www.udi.no/en/situation-in-ukraine/
 • Hvis du ikke har et sted å bo: etter ankomst til Norge, kan du kontakte politiet. De vil sørge for transport til Nasjonalt ankomstsenter på Råde (cirka 70 kilometer fra Oslo, mot svenskegrensa)

Registrering som asylsøker

 • De aller fleste steder må du kontakte politiet for å avtale tidspunkt til registrering før du møter opp.
 • Hvordan du kontakter politiet, og når du skal gjøre det, kommer an på hvilket politidistrikt du oppholder deg i.
 • Søkere som er i Oslo, Øst, Sør-Øst eller Innlandet politidistrikt skal møte ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde for å registrere seg.
 • Søkere som er i Agder, Sør-Vest, Vest, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms eller Finnmark politidistrikt kan registrere seg lokalt.
 • Når søknaden din er registrert får du DUF-nummer (registreringsnummer som asylsøker) og D-nummer (midlertidig personnummer). Da vil du få utdelt et midlertidig oppholdskort som viser at du er asylsøker med gyldig opphold i Norge og rett til gratis helsehjelp, krisehjelp og lignende.

Mer informasjon: www.politiet.no

Nasjonalt Ankomssenter i Råde

 • Nyankomne på senteret registreres i systemet.
 • Alle asylsøkere får hygieneartikler, klær og sengetøy.
 • Under oppholdet på Nasjonal ankomstsenter innlosjeres du i en teltsal. Etter hvert får du bo i et asylmottak, og når asylsøknaden har blitt behandlet, i den kommunen som tilbyr plass.
 • Du skal være på ankomstsentere til du har gjennomgått flere aktiviteter. Det kan ta inntil 21 dager. Eksempler på aktiviteter du skal gjennom er: registrering av søknaden din og , hvis det blir nødvendig, kartlegging av identiteten din.
 • Ukrainere som befinner seg på Østlandet, kan nå ringe til politiet på Råde for å avtale tidspunkt for registrering. Registreringen vil skje på Nasjonalt Ankomstsenter på Råde.
 • Ta kontakt med politiet på nummer 40026190 for å avtale tid, og evt. oppmøtested om du har behov for det. Telefonen er åpen 09-20 på hverdager, og 09-16 i helger.

Adresse: Nasjonalt ankomstsenter, Mosseveien 58, 1640 Råde

Innlosjering

 • Hvis du ikke har et sted å bo, tilbyr staten deg en plass på asylmottak/hotell
 • Alle kommuner i Norge har forpliktet seg til å lage en oversikt over tilgjengelige boliger/lokaler som kan tilbys til ukrainske flyktninger.

Etter at du har søkt om asyl

 • Hvis du har bodd på Nasjonalt Ankomssenter i Råde eller et annet mottakssenter, vil du nå flytte til et vanlig asylmottak.
 • Dette er et vanlig stort hus, hvor alle som bor der har eget rom og vanligvis felles kjøkken og oppholdsrom.
 • De fleste mottak har mange sosiale aktiviteter, bl.a. norskkurs.
 • Hvis du bor privat og har søkt asyl, har du også rett til helsehjelp, men per i dag er regjeringen i gang med å utarbeide regler om økonomisk støtte.
 • Dersom du har utgifter til medisiner og utgifter til barn, kan du søke NAV om økonomisk stønad til dette.

Alternativ mottaksplass (AMOT)

 • Alternativ mottaksplass betyr at du kan bo i en vanlig bolig, i stedet for på asylmottak eller akuttinnkvartering 
 • UDI har en utvidet ordning for alternativ mottaksplass for ukrainere som er i målgruppen for midlertidig kollektiv beskyttelse, som bor privat eller andre steder i kommuner frem til de blir bosatt.
 • For å søke om alternativ mottaksplass, må du ha registrert deg hos politiet og fått DUF-nummer og D-nummer. Du må også ha funnet et sted å bo i en kommune.
 • Eksempler på steder å bo kan være:
  • hos familiemedlemmer som er bosatt i en kommune
  • hos andre private personer som har tilbudt et sted å bo 
  • bolig som er formidlet av frivillige organisasjoner, eller kommunen, og som ikke er en del av mottakssystemet. 
 • Man kan søke AMOT via denne portalen (på norsk eller engelsk).
  • For å logge seg på må du bruke elektronisk ID – BankID, BuyPass eller Commfides.
  • Hvis du ikke har det, kan du logge inn og fylle ut søknaden sammen med en person som har ID-porten og som du stoler på (f.eks. boligeier som også må signere skjemaet)
  • En person kan søke på vegne av hele familie, men alle familiemedlemmer må signere søknaden.
 • Søknadene må godkjennes av kommunen og UDI, men det etableres en egen hurtigprosedyre hvis kommunen og personen selv i samarbeid søker til UDI
 • Personer som får innvilget Alternativ mottaksplass både av UDI og kommunen de bor i vil kunne få økonomiske ytelser direkte fra kommunen.
 • OBS! Enslige mindreårige er ikke omfattet av den utvidede ordningen for alternativ mottaksplass. 

Mer informasjon: www.udi.no

Behandling av søknader om kollektiv beskyttelse (asylsøknader)

 • UDI har begynt å behandle søknadene om kollektiv beskyttelse.
 • De behandler ikke alltid de eldste sakene først, så du kan oppleve at noen som har søkt etter deg får svar før deg
 • Hvis du får ja på søknaden din om kollektiv beskyttelse, vil du få et vedtak i posten med informasjon om oppholdstillatelsen du har fått.
 • Du vil også få et brev på ukrainsk som forklarer rettighetene og pliktene dine. I brevet vil det være en QR-kode som lenker til en film på ditt eget språk som forklarer rettighetene og pliktene dine.
 • Det er viktig at UDI vet adressen din, slik at de kan kontakte deg om saken din. Hvis du bor privat og ikke på mottaket, må navnet ditt stå på postkassen for at du skal motta brevene de sender til deg.

Bosettning i en kommune

 • Etter å ha fått asyl, vil du få vite hvilken kommune du skal bo i.
 • Kommunen hjelper deg med å finne bolig og gir deg økonomisk støtte til å komme i gang.
 • Du vil få tildelt en veileder som skal gi deg råd og svare på eventuelle spørsmål.
 • Du starter også introduksjonsprogrammet som innebærer bl.a. plass på pliktig kurs i norsk og samfunnsfag, karriereveiledning etc. Hvor lenge programmet varer avhenger av utdanningen din og den individuelle planen du utvikler sammen med veilederen din.
 • Introduksjonsprogrammet betraktes som din «jobb», så du får «lønn» (introduksjonsstønad) mens du er på programmet (se neste punkt).

Avtalt selvbosetting og bosetting på eget initiativ

 • Avtalt selvbosetting
  • Flyktninger som finner bolig på egen hånd (f.eks. i nærheten av sine slektninger eller venner) må ta kontakt med kommunen boligen ligger.
  • Ikke alle kommuner tillater avtalt selvbosetting.
  • Hvis kommunen kan ta imot flyktningen, må kommunen avtale dette med IMDi. Kommunen kan deretter godkjenne husleiekontrakten.
 • Bosetting på eget initiativ
  • Flyktninger som klarer seg selv økonomisk og har et sted å bo, står i utgangspunktet fritt til å bosette seg på eget initiativ.
  • De som bosetter seg på eget initiativ har ikke krav på introduksjonsprogram, men kommunen kan velge å gi dem det. De kan også miste rettigheter til andre ytelser.

Mer informasjon: www.imdi.no

Stønad for flyktninger / introduksjonsstønad

 • Når du får innvilget søknad om asyl, får du beskjed om hvilken kommune du blir bosatt i
 • I kommunen vil du starte på et introduksjonsprogram som blant annet vil omfatte rett og plikt til (gratis) norskopplæring
 • I den første perioden har du rett på en introduksjonsstønad (mot slutten av 2021 utgjorde den 2G, det vil si cirka 17000 kroner i måneden). Kommunen hjelper deg med å finne bolig og gir annen praktisk bistand

Jobb

 • I utgangspunktet kan du begynne å jobbe først når asylsøknaden er innvilget
 • Norge har nå innført midlertidig kollektiv beskyttelse for ukrainske borgere, noe som betydelig reduserer ventetiden for å få svar på søknaden, og du kan få tillatelse til å jobbe i Norge nesten umiddelbart
 • Flyktninger søker jobb på egen hånd. Samtidig tilbyr kommunene dem støtte i form av både økonomisk og praktisk hjelp i jobbsøking.
 • De mest populære nettsidene med jobbannonser www.nav.no i www.finn.no
 • Du kan gjerne bruke rekrutterings- og bemanningsselskaper som Adecco og Manpower.

Godkjenning av utdanning fra Ukraina

 • Noen yrker er lovregulerte. Det innebærer at du trenger en spesiell norsk autorisasjon for å utføre disse. Det gjelder blant annet: lege (og helsefagarbeidere), tannlege, psykolog, jurist, elektriker, kranfører. Se oversikten over lovregulerte yrker
 • I de fleste yrker trenger du ikke autorisasjon. Mange arbeidsgivere ønsker likevel å vite i hvor stor grad utenlandsk utdanning tilsvarer den norske. Derfor er det ofte viktig å få utdanningen sin godkjent av NOKUT. En slik godkjenning gir deg ofte større sjanse til å få jobb og rett til høyere lønn.
 • NOKUT kan godkjenne yrkesfaglig utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning. Den godkjenner også praktisk pedagogisk utdanning som du trenger hvis du vil ha fast stilling som lærer eller pedagogisk leder i barnehagen
 • Per dags dato (mars 2022) krever ikke NOKUT apostille for dokumenter fra Ukraina.

Informasjon om forenklede prosedyrer for godkjenning av utdanning fra Ukraina i forbindelse med krigen i landet på www.nokut.no

Innbyggere fra andre slaviske og baltiske land i Norge

Befolkningstallet i Norge er på 5,4 millioner, hvorav 800 000 er innvandrere, herunder:

 • polakker (102 000)
 • litauere (41 000)
 • russere (18 000)
 • latviere (11 000)
 • ukrainere (6500)
 • estere (4700)
 • hviterussere (1300)

Helsevesenet, helsehjelp, og mental helse

 • Takket være den midlertidige kollektive beskyttelsen vil ukrainske borgere få rett til medisinsk hjelp i Norge på lik linje med andre innbyggere. Ukrainske borgere har også rett til tolk under legetimer og behandling
 • Per dags dato holder Norge med på å utarbeide et system for psykologisk hjelp for ukrainske flyktninger
 • Medisinsk hjelp for barn under 18 år er gratis i Norge
 • Voksne pasienter betaler egenandel på maksimalt litt under NOK 3000 i året. Pasienter som har betalt egenandel opp til egenandelstaket slipper å betale egenandeler resten av kalenderåret.
 • Personer som er bosatt i Norge, har rett til å velge en fastlege. De som ikke har fastlege kan få medisinsk hjelp på legevakta
 • I Norge har kvinner selv rett til å bestemme om de vil avbryte et svangerskap i løpet av de tolv første ukene av graviditeten (11 uker og 6 dager). Hvis du ønsker å ta abort etter dette, må du sende en søknad til en abortnemnd om å få utført abort. Abort er gratis for kvinner som er bosatt i Norge.

Mer informasjon om helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge på www.helsenorge.no

Barnehage og skolesystemet

Barnehage
 • Alle barn som har fylt 1 år har rett til å søke om barnehageplass
 • Foreldre som ikke får tildelt/ikke søker barnehageplass for barna i alderen 1-2 år, har rett til å søke om kontantstøtte
 • Alle barn som har fylt 3 år har rett til barnehageplass
Skole
 • Barna starter skolegang ved 6 års alderen. Skoleplikten gjelder til de er 16
 • De fleste skoler i Norge er gratis
 • Skolesystemet:
  • trinn 1-7 barneskole
  • trinn 8-10 ungdomsskole
  • videregående skole
 • Skolen har plikt til å tilrettelegge undervisningen til eventuelle særskilte behov hos barnet
 • Kommunen hvor barnet er bosatt, har plikt til tilrettelegging og eventuelt spesialundervisning
 • Fremmedspråklige barn har rett til særskilt norskopplæring
 • Videregående skoler har flere utdanningsprogrammer. Skolegangen varer i 2-4 år.
 • Voksne har mulighet til å gå på videregående skole (for noen grupper er også dette tilbudet gratis). Mange av skolene har programmer med intensiv norskopplæring.

Bo i Norge

 • Norge er kjent for sin billedskjønne natur – fjorder, fjell, havet og trygghet. Nordmenn tilbringer mest mulig tid i naturen.
 • Nordmenn, som kan virke litt reservert ved det første øyekast, setter pris på trygghet, ro og toleranse.
 • Norge er en velferdsstat, noe som betyr at landet bistår innbyggere som befinner seg i vanskelig situasjon.
 • Arbeidsledigheten i Norge er forholdsvis lav
 • Norge er betraktet som et av de tryggeste og mest tolerante samfunnene i verden. De fleste nordmenn opplyser i undersøkelser at de er lykkelige.
 • På skolen legger man stor vekt på å lære barna toleranse for ulike religioner, utseende og væremåte.
 • Norge er et multikulturelt land. Mennesker med forskjellig etnisk tilhørighet er bosatt her.

Norskkurs

LGBT+

 • Norge, som resten av Skandinavia, er et godt sted å bo for mennesker med ulik seksuell orientering og kjønnsidentitet
 • Diskriminering på grunn av blant annet kjønn, etnisitet (nasjonalitet, hudfarge, språk), religion, livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder, funksjonsnedsettelse er forbudt og straffbart i Norge
 • Likekjønnede par har samme rettigheter som heteroseksuelle par har (ekteskap, herunder kirkelig i den lutherske kirke, adopsjon, arv osv.)
 • Forfølgelse på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk kan gi grunnlag til asyl.
 • LHBT foreninger i Norge
 • Andre viktige lenker:

Ukrainas ambassade og konsulat i Norge

Adresse:
Norbins gate 4
0253 Oslo

Google Maps: https://goo.gl/maps/UTkL2Db1dYf6T1eH9
tlf. (+47) 22 83 55 60
(+47) 22 83 55 58 (konsulat)

E-post: emb_no@mfa.gov.ua, embassy@ukremb.no

Nettside: norway.mfa.gov.ua (på ukrainsk), norway.mfa.gov.ua/en (på engelsk)

Ukrainske organisasjoner i Norge og nyttige nettsider